Mares
Sabha Bint Bahraa
straight egyptian
no merits

Imperial Makaarim++++
straight egyptian
no merits

Maarafiq AHC
straight egyptian
no merits

Saqrah al-Aziz
straight egyptian
no merits

Bint Fahime+/+/+
straight egyptian
no merits

Monieta Bint Alia
straight egyptian
no merits

Nile Sabihah
straight egyptian
no merits

TF Manoubia
straight egyptian
no merits

Badrah al Dahab
straight egyptian
no merits

Mashara al Shah
straight egyptian
no merits

Cala Leyla Lamia ++++//
straight egyptian I
no merits

SS Aasifa++++/
straight egyptian I
no merits

Elgwir Tahira
straight egyptian I
no merits

Cala Shabiza++++//
straight egyptian I
no merits

Amurra Wid
straight egyptian I
no merits

Maarakesh al Najya
straight egyptian I
no merits

Hafati al Najya
straight egyptian I
no merits

Tibah Wid++
straight egyptian I
no merits

Mawahib al Najya
straight egyptian I
no merits

Assynia Wid
straight egyptian I
no merits

Mulayh al Najya
straight egyptian I
no merits

Nile Safija al Najya
straight egyptian I
no merits

Hasbah al Najya
straight egyptian I
no merits

Shahania al Najya
straight egyptian II
no merits

Roshaya al Najya
straight egyptian II
no merits

Jawna Wid++++
straight egyptian II
no merits

Bayan LIA++++/
straight egyptian II
no merits

Cala Mu'nisah++++/
straight egyptian II
no merits

Falak Subiyah al Qadir+
straight egyptian II
KTK-II KRJ-II YLA1

Shahirah Fajr LIA
domestic II
KRJ-III YLA2

Najwa Maram Nur++++
straight egyptian II
no merits

Sagheerah LIA++++
domestic II
no merits

Nafisah LIA++++
domestic II
no merits

Wasimah al Qismat+
straight egyptian II
KTK-I

Haifa al Najya
straight egyptian II
no merits

Mashhoorah al Najya
straight egyptian II
no merits

Alima Wida
straight egyptian II
no merits

Tasnum Wid
straight egyptian II
no merits

Magfaal al Najya
straight egyptian II
no merits

Moonirah al Najya
straight egyptian II
no merits

Bashiika Wid++++//
straight egyptian III
no merits

Indonesia Wid+/
straight egyptian III
no merits


al Najya